Zilina - map: List of streets

Here you can find list of streets displayed on Zilina - map

You can find the list of streets in the ebook with the map as well. The list in the ebook is active (it is possible to click to any street to get to the page, where it is displayed). If you just want to download the map then use the link at the list of streets here.

Streets on the map of Zilina

To search the list, press CTRL together with F. To go back to the map click here: Map of Zilina

1. mája, Ambra Pietra, Andreja Kmeťa, Antona Bernoláka, Bôrická cesta, Bottova, Boženy Slančíkovej Timravy, Bytčická, Čulenova, Daniela Dlabača, Daxnerova, Dolný val, Farské schody, Ferka Urbánka, Halašova, Hálkova, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Jána Kalinčiaka, Jána Kovalíka, Jána Milca, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jesenského, Jezuitská, Jozefa Vuruma, Juraja Fándlyho, Juraja Slottu, Kollárova, Komenského, Kraskova, Kuzmányho, Legionárska, M. R. Štefánika, Makovického, Mariánske námestie, Martina Rázusa, Mila Urbana, Mostová, Moyzesova, Murgašova, Na priekope, Na Šefranici, Námestie Andreja Hlinku, Námestie Jána Pavla II., Národná, Nešporova, Obchodná, Orolská, P. O. Hviezdoslava, Pivovarská, Pod hôrkou, Poštová, Priemyselná, Radlinského, Radničná, Republiky, Revolučná, Rondel, Rybníky, Saleziánska, Sasinkova, Severná, Sládkovičova, Stárkova, Stodolova, Suvorovova, Sv. Cyrila a Metoda, Škultétyho, Štúrova, Tajovského, Tolstého, Univerzitná, Vajanského, Veľká Okružná, Vojtecha Spanyola, Vysokoškolákov, Za plavárňou, Žitná

Orientation: Where you are

World - Europe - Slovakia - Zilina

©2011-2023 eBookMaps.com
Map data and source images: © OpenStreetMap contributors, license CC-BY-SA. Derivative works are governed by the same license; please publish a link to eBookMaps.com.
Info: OpenStreetMap, CC-BY-SA.
Publisher: Bispiral, s.r.o. | About Us | Rules of this website and Privacy policy